This is a past event. Registration is closed. View other American Chamber of Commerce in Albania events.
Dhoma Amerikane e Tregtisë vazhdon të jetë e angazhuar për të sjellë një impakt të qëndrueshëm në sektorët e ekonomisë nëpërmjet avokimit mbi politikat dhe proceset rregullatore


Sektori i shëndetësisë dhe gjithë gama e cështjeve që vijnë për bizneset që operojnë në këtë sektor, është një nga prioritetet në punën tonë avokuese.


Datë: 20 Tetor 2022


Ora :16:30 – 17:30tek ambientet e Dhomës Amerikane të Tregtisë, Tiranë