This is a past event. Registration is closed. View other American Chamber of Commerce in Albania events.


Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Komiteti i Punës dhe Etikës kanë kënaqësinë t'ju ftojnë në aktivitetin:

"HR Open Week"

5 ditë, 5 tema


Për të sjellë ekspertizën e tyre mbi trendet më të fundit të HR-it.


Sesioni 4:


"C-19 dhe aspekte ligjore të Telepunës sipas Kodit të Punës"

Ofruar nga: Shirli Gorenca – Kalo & Associates


Webinari do të shërbejë për të siguruar një pasqyrë të përgjithshme dhe të përditësuar të situatës rregullatore të telepunës në Shqipëri, duke u përqëndruar në aspekte të tilla si natyra e saj vullnetare apo e detyrueshme, si ndikon e drejta për tu shkëputur nga lidhjet digjitale tek funksionimi i telepunës, detyrimet e biznesit në lidhje me shëndetin dhe sigurinë gjatë telepunës, si dhe çështje të tjera me interes të tilla si mbrojtja e të dhënave, konfidencialiteti ose detyrimi i bizneseve për të mbuluar shpenzimet që rrjedhin nga telepuna.

Webinari synon të mbulojë aspektet ligjore të telëpunës në Shqipëri dhe të shërbejë si një mjet i dobishëm për t'ju përgjigjur pyetjeve të specialistëve të burimeve njerëzore apo juristëve të bizneseve lidhur me këto çështje.


Audienca: HR Managers & In-House Legal


Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/84712888403

Agenda

11

00AM

-

11

05AM

11

05AM

-

11

10AM

11

10AM

-

12

30PM

Speakers

Sponsors and Partners

Organizer

Community

Connect with 14 people attending this event

View community profiles and add attendees into your favorites list.