This is a past event. Registration is closed. View other American Chamber of Commerce in Albania events.


Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Komiteti i Punës dhe Etikës kanë kënaqësinë t'ju ftojnë në aktivitetin:

"HR Open Week"

5 ditë, 5 tema


Për të sjellë ekspertizën e tyre mbi trendet më të fundit të HR-it.


Sesioni 5:


"Coaching/Mentorimi në Menaxhimin e Talenteve"

Ofruar nga: Hergert Hoxha – Deloitte Albania


Rreth trajnimit:

Ne e dimë që njerëzit tanë janë forca jonë më e madhe, prandaj dhe roli i Coach/Mentor përqendrohet në identifikimin dhe rritjen e potencialit të tyre.

Objektivat e trajnimit:

  • Cili është roli i Coach/Mentor
  • Pse është i rëndësishëm roli i Coach/Mentor
  • Karakteristikat e një Coach/Mentor
  • Ndërtimi i një marrëdhënie dhe ndjekja e performancës


Audienca: Menaxherët e HR-it & Drejtuesit e Ekipit


Trajnimi do të zhvillohet në shqip.


Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/84538601508

Agenda

10

00AM

-

10

05AM

10

05AM

-

10

10AM

10

10AM

-

12

00PM

Speakers

Sponsors and Partners

Organizer

Community

Connect with 11 people attending this event

View community profiles and add attendees into your favorites list.