This is a past event. Registration is closed. View other American Chamber of Commerce in Albania events.


Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Komiteti i Punës dhe Etikës kanë kënaqësinë t'ju ftojnë në aktivitetin:

"HR Open Week"

5 ditë, 5 tema


Për të sjellë ekspertizën e tyre mbi trendet më të fundit të HR-it.


Sesioni 3:


"Bashkëpunimi në ekip, në mjedise virtuale"

Ofruar nga: Anisë Abazi dhe Roden Pajaj – Deloitte Albania


Rreth workshop-it:

Zyra juaj është kudo. Dhe kolegët tuaj? Ata mund të jenë në zyrën ngjitur, një fluturim larg, në gjysmën tjetër të botës ose kudo. Ekipet virtuale ofrojnë mundësi nga të cilat mund të përfitosh dhe vështirësi të cilat duhen kaluar. Në këtë workshop, mund të mësoni disa këshilla sesi mund ti bëni ekipet tuaja virtuale efektive dhe produktive.

Objektivat e workshop-it:

  • Njihni dhe promovoni karakteristikat e ekipeve të suksesshme virtuale
  • Zgjidhin sfidat e zakonshme të ekipit virtual
  • Aplikoni praktikat më të mira për përmirësimin e komunikimit, lehtësimin e punës në ekip, motivimin e anëtarëve të ekipit, kryerjen e takimeve në ekip dhe menaxhimin e konfliktit në një mjedis virtual
  • Përdorni mjete teknologjike për të përmirësuar komunikimin në një mjedis virtual


Ky workshop do të zhvillohet në shqip dhe do të jetë ndërveprues, me raste studimi, ushtrime dhe shembuj.


Audienca: Menaxherët e Burimeve Njerëzore & Drejtuesit e Biznesit


Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/84515582458

Agenda

10

00AM

-

10

05AM

10

05AM

-

10

10AM

10

10AM

-

12

00PM

Prezantim nga Deloitte Albania

Roden PajajAnise Abazi

Speakers

Sponsors and Partners

Organizer

Community

Connect with 12 people attending this event

View community profiles and add attendees into your favorites list.