This is a past event. Registration is closed. View other American Chamber of Commerce in Albania events.

Event Details

Dhoma Amerikane e Tregtisë në bashkëpunim me komitetin e saj të Taksave & Doganave

Kanë kënaqësinë tju ftojnë në forumin e biznesit:


DOGANAT DHE BIZNESI PËR VITIN 2023


- Prezantim i platformave të reja online nga ekspertët e administratës doganore.


- Aplikimi i çmimeve referencë për importin e mallrave (referencë disa industri specifike)


- Procedura e Zhdoganimit: Përmirësimi i sistemit dhe vonesat e krijuara gjatë procedurës së zhdoganimit


- Problematika që vijnë nga koordinimi Tatime – Dogana në lidhje me sistemin e ri të fiskalizimit dhe impakti që kanë ndaj biznesit.


- Statusi i procesit PAP (Pre-Arrival Processing) në Shqipëri

Menu